Tin tức

5 lý do khu đô thị The Global City được xem là ‘downtown’ mới của Hồ Chí Minh

1 khu trọng điểm mới, một đô thị thu nhỏ ở lối vào phía Đông của TP.HCM đang sinh ra mang sự tham gia của những đơn vị thiết kế, thiết kế bậ...

Ecovillage Saigon River